Paradoks, efekt i dobra Giffena z przykładami

dobra w ekonomii

Efekt Giffena (inaczej paradoks Giffena) to intrygujące zjawisko w dziedzinie ekonomii, które zaprzecza konwencjonalnemu prawu popytu. Zgodnie z prawem popytu, kiedy cena dobra rośnie, popyt na nie maleje. Efekt Giffena jest odstępstwem od tej zasady – to sytuacja, w której wzrost ceny dobra prowadzi do wzrostu popytu na to dobro. Dobra, które wywołują efekt Giffena, … Dowiedz się więcej

Paradoks wartości wody i diamentu

diament wodny

Większość z nas przyjmuje za pewnik, że diamenty są cenniejsze niż woda. W końcu, diament jest symbolem luksusu, bogactwa i trwałości, podczas gdy woda jest najbardziej powszechnym zasobem na Ziemi. Ale jeśli zastanowimy się nad tym, które z nich jest naprawdę bardziej niezbędne dla życia, odpowiedź staje się oczywista. Bez wody nie moglibyśmy przetrwać dłużej … Dowiedz się więcej

Efekt Veblena, paradoks, efekt demonstracji – jaki ma sens?

efekt demonstracji

Efekt Veblena, znany również jako efekt demonstracji, efekt prestiżowy i paradoks Veblena. W ekonomii istnieją różne zjawiska, które wydają się sprzeczne z naszym intuicjom i wykraczają poza standardowe modele zachowań konsumenckich. Jednym z takich zjawisk jest efekt Veblena, nazwany na cześć amerykańskiego ekonomisty i socjologa, Thorsteina Veblena. W niniejszym artykule omówimy, czym jest efekt Veblena, … Dowiedz się więcej

Największe banki w Europie: analiza, rynek i wpływ na gospodarkę

europejskie banki e1686598528172

Europa jest domem dla wielu potężnych instytucji finansowych, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu globalnej gospodarki. Wiele z tych banków ma korzenie sięgające kilkuset lat wstecz i jest uważanych za pionierów w świecie finansów. W niniejszym artykule przyjrzymy się największym bankom w Europie pod względem wartości rynkowej i aktywów, ich roli w gospodarkach krajów, w … Dowiedz się więcej

Slumpflacja – jakie ma znaczenie dla gospodarki?

slumpflacja

Slumpflacja to zjawisko gospodarcze, które polega na jednoczesnym występowaniu recesji (spadku produkcji i zatrudnienia) i inflacji (wzrostu cen). Jest to zjawisko rzadko spotykane, które łączy dwa, z pozoru przeciwstawne, procesy. W artykule przedstawimy definicję slumpflacji, jej przyczyny, skutki, a także sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem przez rząd i banki centralne. Czym jest slumpflacja? Slumpflacja … Dowiedz się więcej

Co to jest koszt jawny i ukryty?

koszty

Koszty są nieodłączną częścią życia codziennego, zarówno w kontekście osobistym, jak i biznesowym. Rozumienie różnych rodzajów kosztów, takich jak koszty jawne i ukryte, może pomóc lepiej zarządzać swoimi finansami oraz podejmować bardziej świadome decyzje. W tym artykule dowiesz się, czym są koszty jawne i ukryte oraz jak je rozróżnić i uwzględnić w analizie finansowej. Co … Dowiedz się więcej

Makroekonomia i instrumenty makroekonomiczne

makroekonomia instrumenty

Ekonomię można podzielić na makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia „jest gałęzią ekonomii, która zajmuje się badaniem ogółu gospodarki, na przykład całego państwa i mierzy takie parametry ekonomiczne jak poziom inflacji, poziom bezrobocia, stopy procentowe czy produktywność całej gospodarki. Makroekonomia wykształciła się jako osobna gałąź ekonomii podczas wielkiego kryzysu (ang. Great Depression), który miał miejsce w latach … Dowiedz się więcej

Szara strefa w gospodarce

Szara strefa

Szara strefa (ang. informal sector) to taka część gospodarki, która nie jest opodatkowana ani monitorowana przez jakąkolwiek formę rządu lub instytucji rządowej. W przeciwieństwie do gospodarki formalnej, działania i transakcje zawarte w ramach szarej strefy (gospodarki nieformalnej) nie są uwzględnione ani w PNB (produkt narodowy brutto), ani w PKB (produkt krajowy brutto). Inne terminy używane … Dowiedz się więcej

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy jest definiowany w literaturze jako „wzrost realnego dochodu, realnej produkcji lub realnego produktu narodowego brutto”[1]. Formułując to jeszcze inaczej, jest to skorygowany o inflację wzrost wartości produkowanych dóbr i usług przez ekonomię konkretnego kraju z biegiem czasu. Zwykle mierzony jest jako roczna stopa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) lub realnego PKB per capita … Dowiedz się więcej

Systemy gospodarcze – podział i charakterystyka

systemy gospodarcze

Pojęcie systemu gospodarczego sięga wczesnych lat XIX wieku. Z definicji słownika z Oxfordu wynika, że system ekonomiczny (economic system) to: „System, w którym społeczeństwo lub inna struktura jest zorganizowana w odniesieniu do swojej gospodarki, jest to suma instytucji ekonomicznych i ustaleń w społeczeństwie”[1]. Inna słownikowa definicja tłumaczy system ekonomiczny jako: „zorganizowany sposób, w którym stan … Dowiedz się więcej