Czy ZUS to budżetówka?

Czy ZUS to budżetówka?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest jednostką sektora finansów publicznych, jednak nie można go bezpośrednio określić jako budżetówkę. ZUS posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy budżetowej, ale jest finansowany głównie z gromadzonych składek pracowników i pracodawców. Mimo to, ZUS spełnia zadania o charakterze społecznym i ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego obywatelom poprzez świadczenia … Dowiedz się więcej

Niezależność banku centralnego: argumenty „za” i „przeciw”

bankcentralny

Bank centralny pełni kluczową rolę w gospodarce każdego kraju, ponieważ zarządza polityką pieniężną i jest odpowiedzialny za stabilność waluty oraz cen. Często pojawiają się dyskusje na temat tego, czy bank centralny powinien działać niezależnie od rządu i innych organów państwa. Poniżej przedstawiamy główne argumenty „za” i „przeciw” niezależności banku centralnego. Argumenty „za” niezależnością banku centralnego … Dowiedz się więcej

Funkcja alokacyjna – co to jest?

alokacja ekonomia

W gospodarce funkcja alokacyjna odgrywa kluczową rolę. Polega ona na przekazywaniu zasobów, takich jak kapitał, siła robocza, technologie oraz surowce, z sektorów o mniejszej efektywności do sektorów o większej efektywności wytwarzania dóbr i usług. Jednym z głównych celów funkcji alokacyjnej jest zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów w gospodarce. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie produkcji i usprawnienie … Dowiedz się więcej

Paradoks liberalizmu Sena

Paradoks liberalizmu, inaczej paradoks Sena to logiczny paradoks odkryty przez Amartya Sen’a, który mówi o tym, że żaden system społeczny nie może jednocześnie: dawać minimalne poczucie wolności obywatelom, zawsze skutkować rodzajem efektywności ekonomicznej zwanej optimum Pareto, być w stanie funkcjonować w jakimkolwiek społeczeństwie. Paradoks Sena jest kontrowersyjny, ponieważ wydaje się być sprzeczny z klasycznym liberalnym … Dowiedz się więcej

Co to jest cena dualna i realna?

W ekonomii można rozróżnić pojęcie ceny dualnej i ceny rynkowej. Cena dualna (inaczej kalkulacyjna, hipotetyczna, rozrachunkowa lub społeczna) – ceny te nie występują w rzeczywistości na rynku, są to ceny szacowane z uwagi na zawodność rynku. Cenę dualną można obliczyć korzystając z analizy (wyceny) społecznych kosztów i korzyści projektu inwestycyjnego. Cena dualna stosowana jest kiedy … Dowiedz się więcej