Inflacja chroniczna i długoterminowa

inflacja ludzie

Inflacja przewlekła to zjawisko ekonomiczne występujące, gdy kraj doświadcza wysokiej inflacji przez dłuższy czas (kilka lat lub dekad) z powodu ciągłego wzrostu podaży pieniądza, między innymi. W krajach z przewlekłą inflacją, oczekiwania inflacyjne stają się „wbudowane” i staje się niezwykle trudno obniżyć współczynnik inflacji, ponieważ proces redukcji inflacji, na przykład przez spowolnienie tempa wzrostu podaży … Dowiedz się więcej

Makroekonomia i instrumenty makroekonomiczne

makroekonomia instrumenty

Ekonomię można podzielić na makroekonomię i mikroekonomię. Makroekonomia „jest gałęzią ekonomii, która zajmuje się badaniem ogółu gospodarki, na przykład całego państwa i mierzy takie parametry ekonomiczne jak poziom inflacji, poziom bezrobocia, stopy procentowe czy produktywność całej gospodarki. Makroekonomia wykształciła się jako osobna gałąź ekonomii podczas wielkiego kryzysu (ang. Great Depression), który miał miejsce w latach … Dowiedz się więcej

Gospodarka Meksyku

Gospodarka Meksyku

Stan gospodarki Meksyku na początku XXI wieku Gospodarka Meksyku w 2015 roku była na 15 miejscu na świecie pod względem produktu krajowego brutto (PKB) nominalnego i na 11 miejscu biorąc pod uwagę siłę nabywczą (PPP), według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund)[1]. Poniżej przedstawione zostały wartości PKB brutto Meksyku w miliardach dolarów amerykańskich w … Dowiedz się więcej

Teoria dualnego rynku pracy

Teoria dualnego rynku pracy (określana również jako teoria segmentacji rynku pracy) ma na celu wprowadzenie szerszego zakresu czynników do badań ekonomicznych, takich jak aspekty instytucjonalne, rasa i płeć. Teoria ta dzieli gospodarkę na dwie części, zwane sektorami „pierwotnymi” i „wtórnymi”. Można również rozróżnić sektory lub sektory formalne / nieformalne o wysokiej / niskiej wartości dodanej. … Dowiedz się więcej