Co to są koszty zmienne?

koszty zmienne wykres

Koszty zmienne to koszty, które zmieniają się w stosunku do towarów lub usług, które produkuje przedsiębiorstwo. Koszty zmienne są również sumą kosztów krańcowych spośród wszystkich wyprodukowanych produktów. Mogą być również uważane za normalne koszty. Koszty stałe i koszty zmienne tworzą dwie składowe kosztów całkowitych. Koszty bezpośrednie są skądinąd kosztami, które mogą być blisko związane z … Dowiedz się więcej

Co to są koszty krańcowe?

koszty krancowe marginalne

Koszty krańcowe (koszty marginalne), w ekonomii i w finansach, koszt krańcowy to zmiana w koszcie całkowitym, która powstaje kiedy ilość wyprodukowanych dóbr wzrasta o jednostkę. Oznacza to, że jest to koszt wytworzenia dodatkowej jednostki dobra. W ujęciu ogólnym, koszt krańcowy na każdym poziomie produkcji obejmuje jakikolwiek dodatkowy koszt niezbędny do wyprodukowania kolejnej jednostki. Dla przykładu, … Dowiedz się więcej

Co to są koszty stałe?

Kształtowanie się całkowitych kosztów stałych na wykresie

W ekonomii, koszty stałe (koszty pośrednie, koszty ogólne) to wydatki przedsiębiorstwa, które nie są zależne od poziomu dóbr lub usług wyprodukowanych przez to przedsiębiorstwo. Zwykle są związane z czasem, np. są to wypłaty czy czynsze opłacane każdego miesiąca. Koszty stałe są przeciwieństwem kosztów zmiennych, które są związane z wolumenem (objętością) i są wypłacane ze względu … Dowiedz się więcej

Co to jest próg rentowności?

prog rentownosci wykres

Próg rentowności, znany także jako punkt wyrównania, a z angielskiego to break-even point (BEP). Poziom progu rentowności przedstawia ilość sprzedaży – w jednostkach lub dochodach – która jest potrzebna do pokrycia całości kosztów (stałych i zmiennych). Całkowity zysk w punkcie progu rentowności jest równy zero. Ustalenie progu rentowności jest możliwe jedynie wtedy gdy ceny produktów … Dowiedz się więcej

Prawo malejących przychodów krańcowych

prawo malejacych przychodow

Prawo malejących przychodów krańcowych, znane także jako prawo nieproporcjonalnych przychodów krańcowych, to pojęcie mikroekonomiczne, które mówi, że produkcja krańcowa w procesie produkcji spada na wskutek stopniowego zwiększania ilości jednego czynnika produkcji, w sytuacji gdy ilość wszystkich innych czynników produkcji pozostaje niezmienna. Czynniki produkcji to np. kapitał pieniężny, praca wykonana przez pracowników, maszyny w zakładzie produkcyjnym, … Dowiedz się więcej

Korzyści skali – ekonomia skali

korzysci skali ekonomia skali

W mikroekonomii korzyści skali (ekonomia skali) to korzyści, które przedsiębiorstwa uzyskują ze względu na wielkość, produkcję, skalę operacji. Koszt jednostkowy produkcji obniża się wraz ze zwiększającą się skalą przedsięwzięcia, a koszty stałe rozkładają się na więcej jednostek produkcji. Często efektywność operacyjna jest również wyższa wraz ze zwiększoną skalą, co prowadzi również do obniżki kosztów zmiennych. … Dowiedz się więcej

Co to jest koszt alternatywny?

koszt alternatywny

W mikroekonomii, koszt alternatywny dla danego dobra jest wartością innego dobra o najlepszej utraconej alternatywie; w sytuacji gdy wybór musi zostać podjęty spośród kilku wzajemnie wykluczających się alternatyw przy ograniczonych środkach. „The New Oxford American Dictionary” definiuje koszt alternatywny jako „utratę potencjalnego zysku z innych alternatyw, kiedy tylko jedna alternatywa jest wybrana”. Koszt alternatywny jest … Dowiedz się więcej