Wzór na przekątne równoległoboku

Równoległobok to czworokąt o dwóch parach boków równoległych. Jest to figura znana i rozpoznawalna, która pojawia się w wielu kontekstach matematycznych i fizycznych. W tym artykule skoncentrujemy się na jednym z ciekawszych aspektów równoległoboku – jego przekątnych.

Definicja przekątnej

Przekątna to odcinek łączący dwa nie sąsiadujące wierzchołki figury geometrycznej. W przypadku równoległoboku mamy dwie przekątne, które dzielą go na dwa trójkąty o równych powierzchniach.

Wzory

Krótsza przekątna równoległoboku

obraz

Dłuższa przekątna równoległoboku

obraz 1

Czy przekątne równoległoboku są równe? czy przecinają się w połowie?

Tak, przekątne równoległoboku są równe długości i przecinają się nawzajem dokładnie w połowie, dzieląc się na dwie równe części. To właściwość, która odróżnia równoległobok od innych czworokątów. Dlatego, niezależnie od kąta i długości boków równoległoboku, jego przekątne zawsze będą miały tę samą długość i będą się przecinać w środku.

Dodaj komentarz