Co to jest próg rentowności?

prog rentownosci wykres

Próg rentowności, znany także jako punkt wyrównania, a z angielskiego to break-even point (BEP). Poziom progu rentowności przedstawia ilość sprzedaży – w jednostkach lub dochodach – która jest potrzebna do pokrycia całości kosztów (stałych i zmiennych). Całkowity zysk w punkcie progu rentowności jest równy zero. Ustalenie progu rentowności jest możliwe jedynie wtedy gdy ceny produktów … Dowiedz się więcej