Ślepy fundusz powierniczy

Ślepy fundusz powierniczy to taki fundusz, w którym jego beneficjenci (fundatorzy, często politycy) nie posiadają wiedzy o zasobach funduszu i nie mają prawa interweniować w ich obsługę.

W ślepym funduszu powiernicy mają pełną swobodę nad kontrolą aktywami. Politycy lub inni ludzie zajmujący wrażliwe stanowiska (np. dziennikarze czy przywódcy religijni) często lokują swoje osobiste aktywa (w tym dochody z inwestycji) w ślepych funduszach, aby uniknąć kontroli ze strony publiki i oskarżeń o konflikty interesów, gdy sami zarządzają środkami rządowymi wydatkowanymi w stronę sektora prywatnego. Ślepy fundusz może zapobiec także oskarżeniom o insider trading.

Dodaj komentarz