Siatka stylów kierowniczych wg Blake i Mouton’a

Siatka stylów kierowania Blake’a i Mouton jest jednym z najpopularniejszych modeli stylów kierowania. Model ten opiera się na dwóch głównych osiach: orientacji na produkcję (zadania) i orientacji na ludzi. Na podstawie tych dwóch wymiarów można wyróżnić 81 różnych stylów kierowania. Pięć z tych stylów zostało nazwanych: bierny, demokratyczny, autokratyczny, kompromisowy i przywódczy. Siatka stylów kierowania może pomóc menedżerom w wyborze odpowiedniego stylu zarządzania w zależności od sytuacji i celów organizacji.

 • Siatka stylów kierowania Blake’a i Mouton to popularny model analizy stylów zarządzania.
 • Model ten opiera się na dwóch głównych osiach: orientacji na produkcję i orientacji na ludzi.
 • Na podstawie siatki stylów można wyróżnić 81 różnych stylów kierowania.
 • Siatka stylów kierowania pomaga menedżerom dostosować swoje zachowanie do konkretnych sytuacji i celów organizacji.
 • Wybór odpowiedniego stylu zarządzania może przyczynić się do skutecznego zarządzania zespołem i osiągania celów organizacyjnych.

Konstrukcja siatki stylów

Siatka stylów kierowania Blake’a i Mouton została stworzona w oparciu o dwie główne osie: orientację na produkcję (zadania) i orientację na ludzi. Na każdej z tych osi ustalono skalę od 1 do 9, która pozwala wyróżnić 81 różnych stylów kierowania. Siatka stylów kierowania jest podzielona na pięć głównych obszarów, które są powiązane z pięcioma podstawowymi stylami kierowania: biernym, demokratycznym, autokratycznym, kompromisowym i przywódczym.

Aby lepiej zobrazować tę konstrukcję, przyjrzyjmy się obrazkowi przedstawiającemu siatkę stylów kierowania:

Obrazek ukazuje układ dwóch osi oraz punkty, które reprezentują różne style kierowania w zależności od położenia na tych osiach. Skala od 1 do 9 na obu osiach pozwala na precyzyjne określenie preferencji menedżera w kwestii orientacji na produkcję oraz ludzi.

  Czy 7-Eleven wejdzie do Polski? Jak działa ich franczyza?

Test stylów i interpretacja wyników siatki

Istnieją testy pozwalające na zbadanie preferencji w kierunku orientacji na ludzi i zadań. Wyniki tych testów mogą być interpretowane na podstawie siatki stylów kierowania Blake’a i Mouton. Testy te pozwalają menedżerom zidentyfikować ich preferowane style kierowania i dostosować je do konkretnej sytuacji i celów organizacji. Istnieje również możliwość, że menedżerowie stosują różne style kierowania w zależności od sytuacji, co może być bardziej skuteczne.

Interpretacja wyników siatki stylów

Wyniki testów stylów kierowania można interpretować na podstawie siatki Blake’a i Mouton. Na siatce można zidentyfikować preferowany styl kierowania, który jest wynikiem orientacji menedżera na ludzi i zadania. W zależności od wyników testu i położenia na siatce, menedżer może dostosować swój styl zarządzania, aby lepiej odpowiadał potrzebom organizacji i sytuacji.

Na przykład, jeśli menedżer ma tendencję do preferowania stylu autokratycznego, a organizacja znajduje się w sytuacji, która wymaga większej elastyczności i współpracy, można zastosować test stylów kierowania w celu zidentyfikowania obszarów do poprawy i dostosowania stylu zarządzania. Na podstawie wyników testu możliwe jest również doskonalenie umiejętności zarządzania i adaptacja stylu zarządzania do różnych sytuacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że siatka stylów kierowania jest tylko narzędziem i nie ma jednego idealnego stylu zarządzania dla wszystkich sytuacji. Testy stylów kierowania i interpretacja wyników siatki mogą pomóc menedżerom lepiej zrozumieć ich preferencje i umiejętności zarządzania, co pozwala na bardziej efektywne podejmowanie decyzji i podejście do zarządzania.

Krytyka siatki stylów kierowania Blake’a i Mouton

Siatka stylów kierowania Blake’a i Mouton jest krytykowana za brak uwzględnienia kontekstu organizacyjnego. Każda organizacja ma swoje unikalne cechy, cele i kulturę organizacyjną, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze stylu kierowania. Model ten również opiera się tylko na dwóch wymiarach: orientacji na produkcję i orientacji na ludzi, pomijając inne istotne czynniki zarządzania. Istnieje wiele alternatywnych modeli stylów kierowania, które uwzględniają różne aspekty zarządzania i mogą być bardziej odpowiednie dla różnych organizacji.

  Jak mierzyć wydajność pracownika?

Rola płci w stylach kierowania

Stereotypy płciowe często wpływają na postrzeganie stylów kierowania. Kobietom często przypisuje się bardziej demokratyczne podejście, oparte na współpracy i empatii, podczas gdy mężczyznom często przypisuje się bardziej autokratyczne podejście, oparte na władzy i kontroli. Badania naukowe dotyczące różnic między kobietami a mężczyznami w stylach kierowania przynoszą mieszane wyniki. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki styl kierowania jest najlepszy. Efektywność kierowania zależy od wielu czynników i można dostosować styl kierowania niezależnie od płci.

Bibliografia

Tutaj znajduje się lista źródeł, które zostały wykorzystane w artykule:

 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 2. Blake R., McCanse A., Leadership dilemmas – grid solutions
 3. Blake R., Mouton J., The new managerial grid: strategic new insights into a proven system for increasing organization productivity and individual effectiveness
 4. Blake R., Mouton J., The managerial grid III: The key to leadership excellence
 5. Blake R., Mouton J., Bidwell A., Managerial grid, Advanced Management-Office Executive
 6. Machaczka J., Podstawy zarządzania

Dodaj komentarz