Rynek, jego składniki i podstawowe pojęcia

Time - MoneyZanim przejdziemy do tego, czym jest rynek warto sobie uzmysłowić, że możemy poniekąd podzielić ludzi z grubsza na konsumentów i producentów; zajmują się oni podejmowaniem decyzji dotyczących np. produkcji dóbr. Wiemy, że do produkcji danego dobra potrzebne są pewne surowce, kapitał oraz praca ludzka, stąd można stwierdzić, że wynikiem połączenia tych elementów będzie produkt finalny. Proporcje pomiędzy nimi muszą być określone, a działania osób zajmujących się tym są w jakiś sposób zorganizowane. Nasuwa się więc naturalnie pytanie : W jaki sposób należy to zorganizować ?

Odpowiedź jest dość prosta : Ludzie pracują w różnym tempie, w różnych sektorach gospodarki, ale we wszystkich przypadkach, każdy dokłada swoją cegiełkę do pewnego celu. Trzeba więc odpowiednio dostosować działania tych ludzi w taki sposób, aby dany cel był osiągalny zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania. Powoli można już stwierdzić, że system gospodarki, w której  to dopasowywanie działań poszczególnych podmiotów gospodarczych działających we własnym interesie wraz z zachowaniem zasad racjonalnego gospodarowania dokonuje się na rynku nazywa się gospodarką rynkową.

Czym jest więc rynek?

Jest miejscem, z reguły zorganizowanym, gdzie są dokonywane w  określonych warunkach transakcje kupna i sprzedaży czynników produkcji i dóbr finalnych. Tak naprawdę to jest tylko jedna z wielu definicji rynku, którą uznaliśmy za najlepszą. Kiedyś, jeszcze w starożytnym Rzymie na rynki mówiło się forum, kupcy posiadali tam swoje stoiska, dokonywane były też egzekucje. W przypadku starożytnej Grecji na rynek mówiło się agora, to właśnie tam miało miejsce centrum życia społecznego, politycznego i religijnego. Obecnie rynek jest dużo bardziej skomplikowany i trzeba wiedzieć, jak dokonywać na nim transakcji. Jest wiele rodzajów rynków, zaczynając od targowisk miejskich, hurtowni produktów, giełd papierów wartościowych, na bankach kończąc. Obecnie też państwa znacznie częściej wybierają łatwiejszą, szybszą gospodarkę – cyfrową. Jest to znaczne uproszczenie formy tradycyjnego rynku, które zaoszczędza dużo czasu i pieniędzy.

  Efekt Veblena, paradoks, efekt demonstracji - jaki ma sens?

Wiadomo, że każdy towar czy usługa jest coś warta – ma swoją cenę. W gruncie rzeczy w ekonomii nie mówi się o cenach tzw. absolutnych tylko o cenach w porównaniu do innych towarów lub usług – cenach relatywnych.  Informacja, że coś kosztuje tyle lub tyle nam nic nie mówi.

Ważnym aspektem jest też zrozumienie różnicy między strumieniem a zasobem. Zasobem nazwie się ilość dóbr, ludzi itd. w konkretnym, ustalonym momencie. Strumieniem nazwiemy przepływ dóbr, ludzi itd. pomiędzy podmiotami gospodarczymi zazwyczaj z różną prędkością w pewnym, ustalonym czasie.

Kolejnymi i ostatnimi ważnymi elementami poruszonymi w tym artykule będą popyt i podaż.

Popytem nazywamy ilość towarów, jaką konsumenci mogą kupić w określonym czasie po określonej cenie. Podażą nazwiemy ilość towarów, jaką producenci mogą sprzedać na rynku po określonej cenie w określonym czasie.

W kolejnym artykule przedstawimy bardziej matematyczne podejście do zagadnień popytu i podaży, przedstawimy też prawa, które nimi rządzą oraz ich determinanty.

Dodaj komentarz