Podaż i jej determinanty

podaz-pieniadzaPrzypomnijmy sobie, czym jest podaż – jest to ilość dóbr, jakie producent jest w stanie dostarczyć na rynek po określonej cenie i w ustalonym okresie.

Wspomnieć trzeba też o prawie podaży rynkowej, a więc wraz ze wzrostem ceny rynkowej produktu, przy ceteris paribus, wzrasta ilość oferowanego produktu. Jeśli cena rynkowa jest wyższa, jest to dobre dla producenta, bo więcej zarobi, więc zwiększa ilość oferowanego produktu. Analogiczna jest sytuacja w przypadku spadku ceny produktu, wtedy, przy zachowaniu  ceteris paribus, spada ilość oferowanego dobra na rynku. Prześledźmy pewną sytuację.

Przyjmijmy sobie, że producent na wytworzenie pojemnika do jajek  potrzebuje 15 groszy. Rozważmy dwie ceny za pojemnik 2,50 zł i 2 zł. Wiadomo, że wyższa cena spowoduje, że producenci chętniej zaoferują produkty po wyższej cenie, po prostu więcej zarobią.

Gdy mówi się o podaży, są czynniki, które ją warunkują, nazywać je będziemy determinantami podaży. Należą do nich między innymi podatki, subsydia, ilość przedsiębiorstw w gałęzi lub technologia.

Wiemy z życia codziennego, że postęp techniczny ułatwia nasze życie. Ma on też znaczący wpływ na efektywność produkcji. Im taniej się uda wytworzyć produkt, tym lepiej. I tylko takie technologie produkcyjne są stosowane przez producentów. Im tańsze wytworzenie produktu, tym więcej można go wyprodukować.

Wiadomo, że jeśli w danej gałęzi gospodarki zwiększa się liczba przedsiębiorstw, to zwiększy się też wachlarz produktów przez nie oferowanych. Analogicznie jeśli jest mniej przedsiębiorstw, to jest mniejszy wybór dóbr, a co za tym idzie, podaż jest mniejsza.

Biorąc pod uwagę podatki (nie wszystkie! Niektóre podatki nie są związane z cyklem produkcji towarów.), można powiedzieć, że są dodatkowym kosztem przy wytworzeniu produktu. Wywołuje to obniżenie się wielkości podaży. Jednakże subsydia, czyli swego rodzaju bezzwrotna pomoc finansowa (inaczej zwana dopłatą) obniża koszty produkcji, co znaczy, że zwiększy się podaż danego produktu.

  Rynek, jego składniki i podstawowe pojęcia

Oprócz powyższych czynników wpływających na kształtowanie się podaży należy dodać, że znaczącą rolę odgrywają też ceny danych czynników używanych do produkcji, tzn. podwyżka płac dla pracowników, wyższe czynsze lub dzierżawa itp. Wpływają one niekorzystnie na wielkość podaży, obniżając ją.

Dodaj komentarz