Paradoks liberalizmu Sena

Paradoks liberalizmu, inaczej paradoks Sena to logiczny paradoks odkryty przez Amartya Sen’a, który mówi o tym, że żaden system społeczny nie może jednocześnie:

  • dawać minimalne poczucie wolności obywatelom,
  • zawsze skutkować rodzajem efektywności ekonomicznej zwanej optimum Pareto,
  • być w stanie funkcjonować w jakimkolwiek społeczeństwie.

Paradoks Sena jest kontrowersyjny, ponieważ wydaje się być sprzeczny z klasycznym liberalnym twierdzeniem mówiącym o tym, że rynki są zarówno skuteczne w sensie Pareto i respektowane są w nich indywidualne wolności.

Paradoks Sena jest pod wieloma względami podobny do twierdzenia Arrowa i wykorzystuje podobne techniki matematyczne.

Dodaj komentarz