Obiekt kosztów

Obiekt kosztów (nazywany też obiektem kosztowym) to każda rzecz, dla której koszty są liczone oddzielnie. Jest to kluczowe pojęcie stosowane w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa.

Oto niektóre rodzaje obiektów kosztowych:

  • Produkcja – najczęstszymi obiektami kosztów są produkty i usługi firmy, ponieważ chce ona znać koszt ich produkcji dla analizy rentowności i ustalania cen.
  • Operacyjny – obiekt kosztu może być w firmie, np. dział obróbki mechanicznej, na linii produkcyjnej. Dla przykładu – można śledzić koszty projektowania nowego produktu albo koszty obsługi klienta albo stworzyć nową wersję starego produktu.
  • Stosunki handlowe – przedmiotem kosztu może być poza firmą, może występować potrzeba zgromadzenia kosztów dla dostawcy lub klienta, w celu ustalenia kosztów współpracy z tymi podmiotami. Inny przykład to koszt odnowienia licencji u agencji rządowej.

 

Dodaj komentarz