Metoda Sandlera – jak sprzedawać? Przykłady praktyczne

Wprowadzenie do metody sprzedaży Sandlera

Metoda sprzedaży Sandlera to jeden z najbardziej uznanych systemów sprzedaży na świecie. Stworzony przez Davida H. Sandlera w latach 60., system ten zrewolucjonizował tradycyjne podejście do sprzedaży, wprowadzając unikalne techniki i strategie, które mają na celu umożliwić sprzedawcom pełne zrozumienie i kontrolę nad procesem sprzedaży.

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z metodą Sandlera, istotą tej metodyki jest przesunięcie dynamiki sprzedaży z tradycyjnego modelu sprzedawcy-kupujący na model oparty na równości i współpracy. Zamiast tradycyjnej techniki „prezentuj i domykaj”, Sandler promuje podejście konsultacyjne, które angażuje klienta w proces sprzedaży i koncentruje się na identyfikacji i rozwiązywaniu problemów klienta.

Współpracuję z Amazon jako Partner i mogę otrzymać niewielkie wynagrodzenie, gdy kupujesz wybrane produkty za pośrednictwem moich linków

Kluczowe zasady metody sprzedaży Sandlera

Zasada 1: Zrównoważona relacja

W metodzie Sandlera, relacja między sprzedawcą a klientem jest zawsze równa. Niezależnie od wielkości transakcji, sprzedawca jest traktowany z takim samym szacunkiem i godnością jak klient. To tworzy atmosferę współpracy, która umożliwia obu stronom uczciwie i otwarcie dyskutować o swoich potrzebach i oczekiwaniach.

Zasada 2: Up-front Contracts

Umowy zawierane na początku procesu sprzedaży, zwane „up-front contracts”, są kluczowym elementem metodyki Sandlera. Te umowy definiują oczekiwania obu stron i tworzą jasny plan działania na przyszłe interakcje. Pozwalają to na uniknięcie nieporozumień i niespodzianek później w procesie sprzedaży.

Zasada 3: Pain

„Pain”, czyli ból, odnosi się do prawdziwych problemów i wyzwań, z którymi boryka się klient. W metodzie Sandlera, identyfikacja i zrozumienie „bólu” klienta jest kluczem do skutecznej sprzedaży. Sprzedawcy są zachęcani do zadawania pytań, które pomogą im lepiej zrozumieć potrzeby klienta i jak ich produkt lub usługa może pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Zasada 4: No Free Consulting

„No Free Consulting” to zasada, która mówi, że sprzedawcy nie powinni dostarczać rozwiązań lub porad bez zobowiązania do zakupu ze strony klienta. Chociaż sprzedawcy mogą być skłonni do podzielenia się swoją wiedzą lub doświadczeniem w celu zbudowania zaufania lub wykazania swojej wartości, Sandler argumentuje, że dostarczanie darmowego doradztwa może prowadzić do wykorzystania przez klientów i zmniejszenia wartości oferowanych usług.

Zasada 5: Reversing

„Reversing” to technika, w której sprzedawca odpowiada na pytania klienta pytaniem. Pomaga to utrzymać klienta w roli aktywnego uczestnika w procesie sprzedaży i umożliwia sprzedawcy pozostanie na kursie. Jest to szczególnie skuteczne, gdy klient zadaje pytania, które mogą prowadzić do odsunięcia się od głównego tematu rozmowy.

Siedem Kroków Metody Sprzedaży Sandlera

Metoda Sandlera składa się z siedmiu etapów, znanych jako „Sandler Submarine”. Są to:

 1. Bonding & Rapport: Budowanie relacji i tworzenie pozytywnej atmosfery. To etap, na którym sprzedawca stara się nawiązać osobiste połączenie z klientem.
 2. Up-front Contract: Ustalanie jasnych oczekiwań i założeń na początku procesu sprzedaży.
 3. Pain: Identifikacja głównych problemów klienta, które twój produkt lub usługa może rozwiązać.
 4. Budget: Potwierdzenie, że klient dysponuje niezbędnymi środkami do zakupu proponowanego rozwiązania.
 5. Decision: Zrozumienie procesu podejmowania decyzji przez klienta i upewnienie się, że osoba, z którą rozmawiasz, ma uprawnienia do podjęcia decyzji o zakupie.
 6. Fulfillment: Prezentacja rozwiązania i pokazanie, jak spełnia ono potrzeby klienta.
 7. Post-Sell: Opieka po sprzedaży, w tym zbieranie opinii klientów, rozwiązywanie problemów i utrzymanie pozytywnej relacji z klientem na przyszłość.
  Sposoby walki z inflacją: praktyczne porady

Szkolenie i Zastosowanie Metody Sprzedaży Sandlera

Metoda sprzedaży Sandlera nie jest tylko zestawem zasad i technik – to kompleksowy system sprzedaży, który wymaga szkolenia i praktyki. Sandler Sales Institute oferuje szereg programów szkoleniowych, które pomagają sprzedawcom nauczyć się i zastosować tę metodę.

Metoda sprzedaży Sandlera ma szerokie zastosowanie we wszystkich rodzajach sprzedaży, od sprzedaży B2B po sprzedaż detaliczną. Bez względu na to, czy sprzedajesz produkty czy usługi, metoda Sandlera może pomóc Ci lepiej zrozumieć swoich klientów, zwiększyć skuteczność sprzedaży i poprawić zadowolenie klienta.

Jednym z kluczy do sukcesu w metodzie Sandlera jest konsekwencja. To nie jest system, który można zastosować tylko od czasu do czasu – wymaga regularnego stosowania i praktyki. Właśnie dlatego Sandler Sales Institute oferuje ciągłe szkolenia i wsparcie dla swoich klientów, aby pomóc im stać się prawdziwymi mistrzami tej metodyki.

Przewagi i Wyzwania Metody Sprzedaży Sandlera

Przewagi

 1. Równość i Współpraca: Metoda Sandlera promuje równość i współpracę między sprzedawcą a klientem, co tworzy bardziej otwarte i uczciwe relacje handlowe.
 2. Skupienie na Potrzebach Klienta: Sandler podkreśla znaczenie zrozumienia i rozwiązania problemów klienta, co prowadzi do lepszych wyników sprzedaży i większego zadowolenia klienta.
 3. Jasne Komunikaty: Dzięki kontraktom na początku procesu sprzedaży i technikom takim jak odwracanie, sprzedawcy mogą lepiej komunikować się z klientami i unikać nieporozumień.

Wyzwania

 1. Wymaga Szkolenia i Praktyki: Metoda Sandlera nie jest łatwa do opanowania. Wymaga szkolenia, praktyki i konsekwencji.
 2. Może Być Trudna do Zastosowania w Niektórych Sytuacjach: Chociaż metoda Sandlera jest uniwersalna, może być trudna do zastosowania w niektórych sytuacjach sprzedaży, zwłaszcza gdy klient nie jest gotowy do współpracy lub nie jest skłonny do otwartej i uczciwej komunikacji.

Metoda Sandlera – praktyczne przykłady

Przykłady zastosowania metody sprzedaży Sandlera mogą pokazać, jak ta strategia działa w praktyce. Poniżej znajdują się trzy sytuacje, które ilustrują zasady i techniki Sandlera.

Przykład 1: Umowa na początku procesu sprzedaży (Up-front Contract)

Sprzedawca spotyka się z potencjalnym klientem, aby omówić możliwość współpracy. Zamiast natychmiast przechodzić do prezentacji produktu, sprzedawca stosujący metodę Sandlera najpierw nawiązuje „umowę na początku”.

Sprzedawca może powiedzieć: „Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać o naszych produktach i usługach. Przez następną godzinę chciałbym dowiedzieć się więcej o Twoich potrzebach i wyzwaniach, a potem omówić, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą Ci pomóc. Na końcu spotkania, możemy zdecydować, czy chcemy kontynuować dalsze rozmowy. Czy brzmi to sensownie?”

  Ile zarabia policjant w USA? To Cię zaskoczy.

Taki proces ustanawia oczekiwania i daje obu stronom jasność co do celu spotkania.

Przykład 2: Zasada Bólu (Pain)

Podczas spotkania z klientem, sprzedawca zauważa, że klient mówi o problemach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w swojej firmie. Zamiast od razu zaoferować swoje usługi jako rozwiązanie, sprzedawca zastosuje zasadę „bólu”.

Sprzedawca może zapytać: „Czy możesz powiedzieć mi więcej o tych wyzwaniach? Jak wpływają one na Twoją firmę? Co robisz, aby je rozwiązać?” Takie pytania pomogą sprzedawcy lepiej zrozumieć problem klienta i zaproponować skrojone na miarę rozwiązania.

Przykład 3: Technika Odwracania (Reversing)

Podczas prezentacji produktu, klient pyta: „Czy ten produkt jest dostępny w kolorze niebieskim?” Zamiast po prostu odpowiedzieć na pytanie, sprzedawca stosujący technikę odwracania może zapytać: „Czy dostępność produktu w kolorze niebieskim jest kluczowa dla Twojej decyzji o zakupie?”

Taka odpowiedź pozwala sprzedawcy lepiej zrozumieć priorytety klienta i może prowadzić do ważnych informacji, które pomogą w procesie sprzedaży.

Czy metoda Sandlera jest skuteczna?

Metoda sprzedaży Sandlera to potężne narzędzie dla sprzedawców. Poprzez promowanie równości, współpracy, zrozumienia potrzeb klienta i jasnej komunikacji, ta metoda pozwala sprzedawcom skuteczniej sprzedawać swoje produkty i usługi, budować trwałe relacje z klientami i osiągać lepsze wyniki.

Jednak jak każde narzędzie, metoda Sandlera wymaga właściwego szkolenia i praktyki, aby być skuteczna. Dlatego ważne jest, aby sprzedawcy, którzy chcą zastosować tę metodę, inwestowali w odpowiednie szkolenie i wsparcie.

Czy metoda sprzedaży Sandlera jest dla Ciebie? To zależy. Jeśli szukasz sposobu na poprawę swojej sprzedaży, lepsze zrozumienie swoich klientów i zbudowanie silniejszych relacji handlowych, może to być metoda, której szukasz. Ale pamiętaj, że nie ma jednej „najlepszej” metody sprzedaży – kluczem do sukcesu jest znalezienie metody, która najlepiej pasuje do Twojego stylu sprzedaży, Twojego produktu lub usługi oraz Twoich klientów.

Na koniec, metoda sprzedaży Sandlera to o wiele więcej niż zestaw technik czy strategii. To jest filozofia sprzedaży, która promuje szacunek, zrozumienie i współpracę jako fundamenty skutecznego procesu sprzedaży. Bez względu na to, czy zdecydujesz się przyjąć metodę Sandlera czy nie, te wartości mogą Ci pomóc stać się lepszym sprzedawcą i osiągnąć lepsze wyniki.

Dodaj komentarz