Metoda 6 słoików T. Harva Ekera

Metoda 6 słoików to innowacyjne podejście do zarządzania finansami, opracowane przez amerykańskiego biznesmena T. Harva Ekera. Polega na dzieleniu dochodów na sześć części i przyporządkowaniu każdej części konkretnego celu. Metoda ta ma na celu pomóc w kontrolowaniu wydatków oraz oszczędzaniu na różne cele, takie jak przyjemności, większe zakupy, inwestycje czy edukację. Wprowadzając tę metodę do swojego budżetu domowego, można skutecznie zarządzać finansami i polepszyć swoją sytuację finansową.

Wnioski

 • Metoda 6 słoików to skuteczne narzędzie do zarządzania finansami i oszczędzania.
 • Podział dochodów na sześć części i przyporządkowanie ich konkretnym celom pozwala kontrolować wydatki.
 • Odkładanie pieniędzy na przyjemności, większe zakupy, edukację i inwestycje pozwala na spełnianie konkretnych celów finansowych.
 • Metoda 6 słoików pomaga w budżetowaniu i polepszeniu sytuacji finansowej.
 • Wprowadzenie tej metody do budżetu domowego może przynieść pozytywne efekty finansowe.

Zasady metody 6 słoików

Metoda 6 słoików opiera się na podstawowych zasadach. Według T. Harva Ekera, należy podzielić swoje miesięczne przychody na sześć części i przyporządkować je konkretnym słoikom lub rachunkom bankowym. Każdy słoik ma określony procent od dochodów, który jest przeznaczony na określony cel. Słoiki obejmują różne kategorie, takie jak przyjemności, większe zakupy, edukacja, inwestycje, wydatki na życie oraz pomoc dla innych. Dzięki temu podziałowi można skutecznie kontrolować wydatki i systematycznie odkładać środki na różne cele.

Słoik nr 1: 10% na przyjemności

Pierwszy słoik w metodzie 6 słoików przeznaczony jest na przyjemności. Odkładamy do niego 10% naszych miesięcznych dochodów. Ten słoik pozwala nam cieszyć się życiem i wydawać pieniądze na rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, takie jak nowe buty, wyjścia do kosmetyczki, wyjścia do teatru czy wyprawy z przyjaciółmi. Często wydajemy na te przyjemności zbyt dużo pieniędzy, dlatego warto kontrolować te wydatki i odkładać na nie środki zgodnie z zasadami metody 6 słoików.

Słoik nr 2: 10% na większe zakupy

Drugi słoik w metodzie 6 słoików posłużyć ma do odkładania 10% naszych miesięcznych dochodów na większe zakupy. Dzięki temu słoikowi, zgodnie z zasadami metody, będziemy w stanie gromadzić odpowiednie środki na planowane zakupy, które są dla nas ważne. Czy to nowa pralka, porządny rower czy sfinansowanie wakacji – słoik nr 2 pozwoli nam na samodzielne pokrycie kosztów tych wydatków, unikając konieczności korzystania z kredytów. Pamiętajmy, że dobrze zarządzając finansami i odkładając na większe zakupy zgodnie z zasadami metody 6 słoików, możemy kontrolować nasze wydatki i świadomie oszczędzać.

  Skąd tylu oszustów na liście 30 under 30 Forbes?

Przykładem może być sytuacja, w której zauważamy, że nasza pralka zaczyna się psuć i prawdopodobnie wkrótce będziemy musieli ją wymienić. Jeśli regularnie odkładamy 10% naszych dochodów do słoika nr 2, będziemy mieć wystarczającą ilość pieniędzy na zakup nowej pralki bez konieczności zadłużania się. Warto być odpowiedzialnym konsumentem i zamiast sięgać po rozwiązania na kredyt, samodzielnie odkładać pieniądze na większe zakupy.

Słoik nr 2 w metodzie 6 słoików pozwala nam gromadzić pieniądze na większe planowane zakupy. To daje nam kontrolę nad wydatkami i możliwość samodzielnego pokrycia kosztów, unikając korzystania z kredytów. Odpowiedzialne oszczędzanie na większe zakupy to kluczowy element efektywnego zarządzania finansami.

Kontrolowanie wydatków i oszczędzanie na większe zakupy poprzez słoik nr 2 to istotna część zasad metody 6 słoików. Dzięki temu możemy skutecznie zarządzać naszym budżetem, unikając nadmiernego zadłużenia i budując poczucie finansowej stabilności.

Słoik nr 3: 10% na edukację

Trzeci słoik w metodzie 6 słoików dedykowany jest na edukację. Przeznaczamy do niego 10% naszych miesięcznych dochodów. Ten słoik stanowi inwestycję w siebie i rozwój osobisty. Zyskane środki z słoika nr 3 mogą być przeznaczone na zakup wartościowych książek, udział w ciekawych kursach, nabywanie płyt lub prenumeratę czasopism branżowych. Inwestowanie w rozwój osobisty często jest zaniedbywane na rzecz bieżących wydatków, dlatego zgodnie z zasadami metody 6 słoików, warto odkładać regularnie środki na edukację. W ten sposób, dbamy zarówno o naszą wiedzę, jak i przyszły rozwój zawodowy.

słoik 3

Edukacja jest kluczowym elementem naszego rozwoju. Inwestując w siebie, zyskujemy nowe umiejętności, poszerzamy horyzonty i możemy lepiej wykorzystać swoje talenty. Oszczędzanie pieniędzy na edukację pozwala nam również na uniknięcie kredytów edukacyjnych i związanych z nimi obciążeń finansowych. Dzięki metodyce sześciu słoików, stajemy się bardziej świadomymi inwestorami w nasz własny rozwój. Zyski, jakie odniesiemy dzięki edukacji, wpłyną nie tylko na naszą karierę, ale również na jakość naszego życia.

Słoik nr 4: Odkładanie na przyszłość poprzez inwestycje

Czwarty słoik w metodzie 6 słoików poświęcony jest odkładaniu na przyszłość poprzez inwestycje, co jest kluczowe dla budowy bezpiecznej sytuacji finansowej. W tej kategorii odkładamy 10% naszych miesięcznych dochodów, aby gromadzić środki, które mogą generować realne zyski w przyszłości.

Ważne jest, aby te środki przeznaczać na rozważne inwestycje, które będą dostosowane do naszego profilu ryzyka i celów finansowych. Istnieje wiele sposobów inwestowania, które można uwzględnić:

 • Giełda: Inwestowanie w akcje lub fundusze inwestycyjne na giełdzie może być jednym ze sposobów na osiągnięcie znacznych zysków w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Lokaty bankowe: Wybierając odpowiednią lokatę, można zarabiać na odsetkach bez większego ryzyka. To dobre rozwiązanie dla osób, które preferują bezpieczne i stabilne inwestycje.
 • Fundusze inwestycyjne: Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to sposób na dywersyfikację portfela i korzystanie z wiedzy profesjonalnych zarządzających.
  Kalkulator podatku od dywidendy (netto, brutto)

Bardzo istotne jest, aby przed inwestowaniem dobrze się zorientować, zasięgnąć porady specjalistów lub skorzystać z platform internetowych oferujących narzędzia do szeroko zakrojonej analizy inwestycji.

Słoik nr 5: 55% na wydatki na życie

Piąty słoik w metodzie 6 słoików poświęcony jest na pokrycie podstawowych wydatków życia codziennego. Zgodnie z zasadami metody, do tego słoika przeznaczamy największą część naszych miesięcznych dochodów – aż 55%. W tej kategorii znajdują się wszystkie niezbędne wydatki, takie jak rachunki za mieszkanie, jedzenie, opłaty za energię czy paliwo. Ważne jest, aby dokładnie monitorować te wydatki i dostosować je do przypisanej kwoty, aby utrzymać równowagę finansową.

Słoik nr 6: 5% na pomoc dla innych

Ostatni, szósty słoik w metodzie 6 słoików to dedykowany procent naszych dochodów na pomoc dla innych. Przeznaczamy do niego 5% miesięcznych przychodów, aby wspierać różne formy charytatywności lub pomagać potrzebującym. Ta część budżetu pozwala nam uczestniczyć w społeczności i przyczyniać się do dobra wspólnego. Wybór organizacji charytatywnej lub działań wspierających zależy od naszych osobistych wartości i przekonań.

Zasady metody 6 słoików wprowadzają systematyczne odkładanie środków na inwestycje, dzięki czemu stajemy się bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi inwestorami. Pamiętajmy, że inwestowanie wymaga cierpliwości, wiedzy i odpowiednich narzędzi, dlatego warto stale rozwijać swoje umiejętności i analizować rynek finansowy.

InwestycjaZaletyWady
Giełda
 • Potencjał na wysokie zyski
 • Możliwość inwestowania w różnorodne sektory i akcje
 • Duża dostępność informacji rynkowych
 • Ryzyko straty zainwestowanego kapitału
 • Wolniejszy wzrost inwestycji w porównaniu do innych metod
Lokaty bankowe
 • Bezpieczne inwestycje
 • Pewność odsetek
 • Prosta i łatwa w obsłudze forma inwestowania
 • Niskie stopy procentowe
 • Ograniczona dostępność zainwestowanego kapitału do czasu wygaśnięcia lokaty
Fundusze inwestycyjne
 • Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Dywersyfikacja inwestycji
 • Możliwość inwestowania w różne klasy aktywów
 • Koszt zarządzania i prowizje
 • Ryzyko straty zainwestowanego kapitału

Metoda 6 słoików T. Harva Ekera to skuteczne narzędzie, które pozwala skutecznie zarządzać finansami i oszczędzać na różne cele. Poprzez podział dochodów na sześć części i przyporządkowanie ich konkretnym słoikom lub rachunkom bankowym, można kontrolować wydatki i systematycznie odkładać środki. Często pomijamy aspekty jak przyjemności, edukacja czy inwestycje na rzecz bieżących wydatków, dlatego metoda 6 słoików pozwala nam na bardziej świadome zarządzanie finansami. Warto wprowadzić tę metodę do swojego budżetu domowego i zacząć oszczędzać skutecznie.

Dodaj komentarz