Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw

papier-komercyjny
Na zdjęciu przykładowy papier komercyjny.

Krótkoterminowe papiery dłużne (KPD albo KPDP), nazywane także papierami komercyjnymi (ang. commercial papers) – to niezabezpieczony, krótkoterminowy dług wyemitowany w postaci papieru wartościowego przez przedsiębiorstwo. Przychód z ich sprzedaży jest zwykle przeznaczany na spłatę bieżących należności i zobowiązań.

Papiery komercyjne zwykle nie mają ze sobą żadnego zabezpieczenia, więc jedynie firmy (emitenci) o bardzo wysokiej zdolności do spłaty długu mogą łatwo znaleźć nabywców, bez konieczności oferowania znacznych zniżek (=wyższe koszty) emitowanego długu.

Papiery komercyjne zalicza się do papierów dyskontowych, co w skrócie oznacza, że nabywca nie otrzymuje z tytułu ich posiadania żadnych odsetek. Jego ewentualny zyskiem będzie różnica między ceną nominalną a ceną sprzedaży (czyli dla nabywcy ceną sprzedaży, a ceną zakupu).

W Polsce emisję tych papierów dłużnych reguluje prawo wekslowe oraz kodeks cywilny.

Dodaj komentarz