Co to są koszty stałe?

W ekonomii, koszty stałe (koszty pośrednie, koszty ogólne) to wydatki przedsiębiorstwa, które nie są zależne od poziomu dóbr lub usług wyprodukowanych przez to przedsiębiorstwo. Zwykle są związane z czasem, np. są to wypłaty czy czynsze opłacane każdego miesiąca. Koszty stałe są przeciwieństwem kosztów zmiennych, które są związane z wolumenem (objętością) i są wypłacane ze względu na wyprodukowaną ilość produktu.

W rachunkowości zarządczej, koszty stałe są zdefiniowane jako wydatki, które nie zmieniają się w zależności od działalności firmy, w ścisłym okresie czasu. Na przykład, sprzedawca musi zapłacić rachunki za czynsz i media, niezależnie od własnej sprzedaży.

W marketingu konieczne jest wiedzieć jak podzielić koszty pomiędzy koszty stałe i zmienne. Rozróżnienie to jest bardzo ważne w prognozowaniu przychodów wygenerowanych przez różne zmiany w sprzedaży jednostkowej, a tym samym skutków finansowych proponowanych kampanii marketingowych.

Kształtowanie się całkowitych kosztów stałych na wykresieKoszty stałe nie są permanentnie stałe, będą się zmieniać w czasie, ale są stałe w stosunku do wielkości produkcji za dany okres. Na przykład, przedsiębiorstwo może mieć nieoczekiwane i nieprzewidziane wydatki niezwiązane z produkcją, a koszty magazynowania i podobne są stałe tylko na czas leasingu.

Z definicji, nie ma żadnych stałych kosztów w dłuższej perspektywie, ponieważ taki okres czasu jest wystarczający, aby krótkoterminowe koszty stałe, stały się zmiennymi. Inwestycje w infrastrukturę, urządzenia i inne podstawowe wyposażenie przedsiębiorstwa nie może być znacząco zredukowane w którym okresie czasu i takie koszty są określane jako koszty stałe ustalone (zobowiązane).

Uznaniowe koszty stałe (dyskretne) wynikają zazwyczaj z corocznych decyzji kierownictwa firmy, aby wydać pieniądze na określone rzeczy w ramach kosztów stałych. Przykładami kosztów uznaniowych jest reklama, konserwacja maszyn, wydatki na badania i rozwój. Uznaniowe koszty stałe mogą być całkiem spore.

  Co to są koszty zmienne?

Wzory na wyliczenie kosztów stałych w mikroekonomii:

Całkowite koszty stałe: TFC=TC-TVC i TFC=AFC*Q

Przeciętne koszty stałe: AFC=ATC-AVC i AFC=TFC/Q

TC – Total Cost, czyli koszty całkowite

TVC – Total Variable Cost, czyli całkowite koszty zmienne

Q – Quantity, czyli ilość produkcji

ATC – Avarage Total Cost, czyli przeciętne koszty całkowite

AVC – Avarage Variable Cost, czyli przeciętne koszty zmienne

Dodaj komentarz