Co to są koszty krańcowe?

Koszty krańcowe (koszty marginalne), w ekonomii i w finansach, koszt krańcowy to zmiana w koszcie całkowitym, która powstaje kiedy ilość wyprodukowanych dóbr wzrasta o jednostkę. Oznacza to, że jest to koszt wytworzenia dodatkowej jednostki dobra. W ujęciu ogólnym, koszt krańcowy na każdym poziomie produkcji obejmuje jakikolwiek dodatkowy koszt niezbędny do wyprodukowania kolejnej jednostki. Dla przykładu, jeśli produkcja dodatkowych pojazdów wymaga wybudowania nowej fabryki, to koszt krańcowy z dodatkowych pojazdów obejmuje koszt nowej fabryki. W praktyce, analiza ta jest podzielona na krótko i długoterminowe przypadki, tak aby podczas najdłuższego wszystkie koszty były marginalne. Na każdym poziomie produkcji i podczas dowolnego okresu czasu, koszty krańcowe obejmują wszystkie koszty, które zmieniają się wraz z poziomem produkcji, natomiast pozostałe koszty, które nie zmieniają się wraz z produkcją – uznawane są za koszty stałe.

koszty-krancowe-marginalneWzór na koszt krańcowy:

MC=ΔTCQ

Koszt krańcowy = zmiana w koszcie całkowitym / zmiana w ilości produkcji.

Dodaj komentarz