Co to jest koszt alternatywny?

W mikroekonomii, koszt alternatywny dla danego dobra jest wartością innego dobra o najlepszej utraconej alternatywie; w sytuacji gdy wybór musi zostać podjęty spośród kilku wzajemnie wykluczających się alternatyw przy ograniczonych środkach.

„The New Oxford American Dictionary” definiuje koszt alternatywny jako „utratę potencjalnego zysku z innych alternatyw, kiedy tylko jedna alternatywa jest wybrana”. Koszt alternatywny jest kluczowym pojęciem w ekonomii i został opisany jako „podstawowy związek pomiędzy niedoborem a wyborem”.

Pojęcie kosztu alternatywnego odgrywa także kluczową rolę w upewnieniu się, że ograniczone zasoby (na które jest niedobór) są efektywnie wykorzystywane.

koszt-alternatywnyKoszt alternatywny nie ogranicza się do kosztów pieniądza czy finansowych; odnosi się też do rzeczywistego kosztu utraconej produkcji, straconego czasu, przyjemności czy jakichkolwiek innych korzyści, która jest użyteczna – może być uznana za koszt alternatywny.

Prostymi słowami – koszt alternatywny dobra jest ofiarą, którą musimy ponieść aby zdobyć to dobro.

 

 

Dodaj komentarz