Metoda Hellwiga – krok po kroku

metoda hellwiga ekonometryczna

Metoda Hellwiga stworzona przez Zdzisława Hellwiga w 1968 roku została wykorzystana do doboru zmiennych. Za pomocą metody Hellwiga możliwy jest wybór podzbioru niezależnych zmiennych objaśniających w statystycznym modelu regresji liniowej, na podstawie ich korelacji ze zmienną objaśnianą. Celem jest wybranie podzbioru zmiennych, które są wystarczająco niezależne od siebie, ale wysoce skorelowane ze zmienną objaśnianą. Przy … Dowiedz się więcej