Franczyza Pizza Hut – ile można zrobić?

W Polsce, Pizza Hut jest popularną siecią restauracji oferującą smaczne dania, a franczyza stanowi dla wielu przedsiębiorców szansę na wejście w świat gastronomii. Model biznesowy Pizza Hut skupia się na formacie Fast Casual Delivery, umożliwiając otwarcie restauracji z dostawą i salą konsumpcyjną. Dla potencjalnych franczyzobiorców istotne są minimalna inwestycja wynosząca od 800 tysięcy do 1 miliona złotych, opłaty licencyjne, franczyzowe i marketingowe, oraz okres umowy trwający 10 lat z możliwością przedłużenia.

Przedsiębiorcy z branżowym doświadczeniem mają przewagę, ale Pizza Hut otwarta jest na współpracę z każdą zaangażowaną osobą po odpowiednim przeszkoleniu. Dla wielu Polaków Pizza Hut to nie tylko miejsce na pyszną pizzę, ale także szansa na prowadzenie własnej restauracji, co potwierdzają liczby – ponad 80% Polaków zna markę, a 75% gości ocenia pizzę jako najlepszą.

Wymagania od franczyzobiorcy Pizza Hut

 1. Czas Trwania Umowy:
  • Wymaga się współpracy na minimum 10 lat. Długoletni kontrakt może zapewnić stabilność i dłuższy okres na zwrot inwestycji.
 2. Własny Lokal o Minimalnej Powierzchni 80m2:
  • Franczyzobiorca powinien posiadać własny lokal o minimalnej powierzchni 80 metrów kwadratowych. Odpowiednią lokalizację i wielkość lokalu często uważa się za kluczowe dla sukcesu restauracji.
 3. Miasta od 50 Tysięcy Mieszkańców:
  • Wskazuje się na preferencję otwierania restauracji w miastach, gdzie mieszka co najmniej 50 tysięcy mieszkańców. To może być związane z większym potencjałem rynkowym.
 4. Minimalna Inwestycja od 800 tysięcy do 1 Miliona Złotych:
  • Franczyzobiorca powinien być gotów zainwestować od 800 tysięcy do 1 miliona złotych. Inwestycja ta obejmuje różne koszty związane z otwarciem i prowadzeniem restauracji, takie jak opłaty licencyjne, wyposażenie, marketing, personel itp.
 5. Opłata Licencyjna:
  • Opłata licencyjna wynosi 30900 dolarów. Jest to jednorazowa opłata, którą franczyzobiorca płaci za prawo do korzystania z marki i systemu operacyjnego Pizza Hut.
 6. Opłaty Franczyzowe i Marketingowe:
  • Wprowadzono opłatę franczyzową na poziomie 6% oraz opłatę marketingową również na poziomie 6%. Te opłaty są pobierane od obrotu restauracji i służą do finansowania wsparcia od strony Pizza Hut oraz działań marketingowych na poziomie globalnym czy regionalnym.
 7. Doświadczenie w Branży Gastronomicznej: Doświadczenie w branży gastronomicznej jest uznawane za dużą zaletę kandydata. Jednakże podkreśla się, że każda zaangażowana osoba, po odpowiednim przeszkoleniu, może prowadzić restaurację na światowym poziomie.
 8. Pizza Hut skupia się na formacie Fast Casual Delivery, który obejmuje restaurację z dostawą i salą konsumpcyjną. Preferowane lokalizacje to obszary z dużym ruchem samochodowym i pieszym, w miejscach turystycznych. Optymalna powierzchnia lokalu mieści się w przedziale od 80 do 150 m², oferując jednocześnie od 0 do 50 miejsc.
 9. Proces rekrutacji trwa 9-15 miesięcy.
  Pozyskiwanie klientów zagranicznych - jak to robić?

Na jakie zyski można liczyć z franczyzą Pizza Hut?

 1. Przychody:
  • Szacowane przychody będą zależały od wielkości ruchu w lokalu, cen menu, częstotliwości zakupów klientów, a także skuteczności działań marketingowych. Przychody można oszacować na podstawie prognozowanego obrotu miesięcznego pomnożonego przez ilość miesięcy w roku.
 2. Koszty Operacyjne:
  • Koszty operacyjne obejmują wynagrodzenia pracowników, wynajem lokalu, opłaty licencyjne, opłaty franczyzowe, opłaty marketingowe, koszty zakupu surowców, energii elektrycznej, itp. Wszystkie te koszty muszą zostać uwzględnione, aby obliczyć rzeczywiste zyski.
 3. Marża Zysku:
  • Marża zysku, czyli różnica między przychodami a kosztami operacyjnymi, jest kluczowym wskaźnikiem rentowności. W przypadku restauracji fast-food, marża może wynosić kilkanaście procent.
 4. Inwestycje Początkowe:
  • Inwestycje początkowe obejmują koszty otwarcia restauracji, opłaty licencyjne, wyposażenie, marketing otwarcia, itp. Te koszty trzeba uwzględnić przy obliczaniu zysków.
 5. Profilaktyczne Kalkulacje:
  • Warto również uwzględnić pewne marginesy na nieprzewidziane wydatki i ewentualne straty początkowe, zwłaszcza w pierwszych miesiącach działalności.

Najlepiej skonsultować się z przedstawicielem Pizza Hut lub ekspertem ds. finansów i franczyzy, aby uzyskać dokładne prognozy finansowe, które będą uwzględniać lokalne warunki rynkowe, specyfikę branży gastronomicznej oraz indywidualne warunki umowy franczyzowej

Warto zaznaczyć, że przed podjęciem decyzji o franczyzie zawsze warto dokładnie przeanalizować warunki umowy, zasięgnąć opinii innych franczyzobiorców oraz skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w umowach franczyzowych. Działanie w ramach franczyzy to zobowiązanie na długi okres czasu, dlatego dokładne zrozumienie wszystkich warunków umowy jest kluczowe.

Czy warto?

Podsumowując, model franczyzy Pizza Hut w Polsce, choć pozornie atrakcyjny, budzi pewne wątpliwości. Minimalna inwestycja w przedziale od 800 tysięcy do 1 miliona złotych, opłaty licencyjne, franczyzowe i marketingowe oraz umowa na 10 lat z możliwością przedłużenia mogą stanowić znaczne obciążenie dla potencjalnych franczyzobiorców.

  Rynek docelowy firmy, czyli: TAM, SAM i SOM

Ponadto, mimo obecności marki na polskim rynku od ponad 25 lat, nie można wykluczyć konkurencji oraz zmieniających się preferencji konsumentów, co może wpływać na rentowność restauracji. Przed podjęciem decyzji, zaleca się szczegółową analizę warunków umowy, lokalnych warunków rynkowych oraz rozwagi co do konkurencyjności tego modelu biznesowego w obecnych realiach gastronomicznego środowiska w Polsce.

Dodaj komentarz