Czym są strategie debit spread i credit spread?

Credit spreadem nazywać będziemy strategię opcyjną bazującą na kupnie opcji o niskiej premii i sprzedaży opcji o wyższej.

Na początku stosowania tej strategii nie trzeba nic wpłacać, a nawet inwestor może liczyć się z pewnym wpływem. Największy zysk, jaki można osiągnąć występuje wtedy, gdy obie opcje są „poza pieniądzem”. Strata jest natomiast ponoszona, gdy obie opcje są „w pieniądzu”. Przykładem tego typu strategii jest strategia byka wykorzystująca opcję sprzedaży i strategia niedźwiedzia oparta na opcji kupna.

Z kolei debit spread to strategia opcyjna oparta na kupnie opcji o wysokiej premii i sprzedaży opcji o niższej. Na początku inwestor musi wnieść tzw. wkład początkowy. Największy zysk do osiągniecia jest możliwy wówczas, jeżeli obie opcje są „w pieniądzu”, natomiast możliwa do poniesienia strata występuje wtedy, gdy obie opcje są „poza pieniądzem”. Przykładami debit spreada są strategia byka oparta o opcję kupna i strategia niedźwiedzia wykorzystująca opcję sprzedaży.

Dodaj komentarz