Czym są opcje?

Opcja to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy stronami dająca prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Wyróżniamy opcje kupna i sprzedaży.

Opcją kupna nazywa się opcję, która zezwala na zakup instrumentu bazowego w pewnej ilości po określonej w umowie cenie i określonym terminie. Kupujący tę opcję ma prawo do zakupu instrumentu i jeśli zechce to sprzedający tę opcję ma obowiązek ją sprzedać.

Opcją sprzedaży nazywamy opcję, która pozwala na sprzedaż instrumentu bazowego w pewnej ilości w ustalonej cenie i terminie. Kupujący tę opcję ma prawo do sprzedaży danego instrumentu i jeśli zechce z danego prawa skorzystać, to sprzedający ma obowiązek kupna.

Opcje mogą być przedmiotem obrotu na rynku giełdowym jak i na rynku nieregulowanym, zawierane są np. na akcje, obligacje, waluty lub futures.

Wśród opcji wyróżniamy oczywiście opcje amerykańskie, które mogą być wykonane przed terminem wygaśnięcia(termin, po którym opcji nie można już wykonać) i europejskie, których wykonanie następuje wyłącznie w momencie wygaśnięcia. Występują też opcje egzotyczne, mogą być one wykonane w określonych warunkach.

Wyróżniamy też opcje określane ze względu na wartość w czasie jej trwania. Mówimy o:

  1. Opcji w pieniądzu, której wykonanie jest opłacalne,
  2. Opcji po cenie, w której cena instrumentu podstawowego jest w przybliżeniu równa cenie wykonania opcji,
  3. Opcji poza pieniądzem, której ewentualne wykonanie przyniesie inwestorowi straty (nie opłaca się jej wykonywać).

Dodaj komentarz