Czym są kontrakty wymiany?

Kontrakty wymiany, czyli popularne swapy to umowy pomiędzy dwiema stronami do wymiany gotówki w określonych odstępach czasu. Związane jest to głównie z walutami obcymi lub niekiedy też instrumentami dłużnymi. Dzieli się je na procentowe i walutowe.

Są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów i nie są przedmiotem obrotu na giełdzie, z reguły są dostępne tylko dla dobrze rozwiniętych korporacji albo banków.

Dla ułatwienia dokonywania tych transakcji powoływani są brokerzy, którzy poszukują i łączą klientów umożliwiając swapy, niekiedy też występują jako strona umowy. Ich zadaniem jest wycena kontraktu w takich sposób, aby ich premia za udział pośredni w transakcji została też wliczona w cenę.

Wśród swapów procentowych wyróżniamy tzw. waniliowy swap, który polega na wymianie gotówki zależnych od stałej i zmiennej stopy oprocentowania. Innym przykładem jest wymiana, w której przedmiotem transakcji są odsetki według stóp zmiennej o różnej wysokości.

Walutowy swap polega na wymianie kwoty waluty na taką samą wartość w innej walucie. Nie ma tu natomiast płatności odsetek.

Niekiedy zawierany jest też tzw. swap walutowo-procentowy, który jest najczęściej nazywany walutowym swapem z tym, że od normalnego walutowego kontraktu wymiany różni się płatnością odsetek od pożyczki naliczanymi według najczęściej stałej stopy oprocentowania w danej walucie.

Dodaj komentarz