Czym jest strategia strip?

Strategia strip będąca strategią opcyjną należy do tzw. strategii kombinowanych. Bazuje na zakupie lub niekiedy sprzedaży jednej opcji kupna i dwóch opcji sprzedaży, przy czym każda z opcji musi mieć ten sam termin wygaśnięcia i taką samą cenę wykonania.

Wyróżniamy dwa rodzaje strategii strip, które zależą od prognoz zmian ceny danego instrumentu podstawowego: długi strip i krótki strip.

Długim stripem nazywamy strategię, gdy prognozowana jest zmiana ceny instrumentu, inwestor bardziej spodziewa się spadku tej ceny. Jeśli cena wykonania opcji będzie równa cenie tego instrumentu, to inwestor poniesie stratę w wysokości kwoty, za jaką nabył opcje. Zysk, jaki może osiągnąć jest praktycznie nieograniczony.

Krótkim stripem nazywamy strategię, w której prognozowana jest stabilizacja ceny instrumentu a czasem nieznacznego wzrostu. Jeśli cena wykonania opcji będzie w przybliżeniu równa cenie instrumentu podstawowego, to inwestor osiągnie zysk równy kwocie otrzymanej za sprzedane opcje, natomiast strata jaką może inwestor ponieść jest praktycznie nieograniczona.

Dodaj komentarz