Czym jest strategia strap?

Strategia strap jest kolejną strategią opcyjną należącą do tzw. strategii kombinowanych. Bazuje na zakupie lub niekiedy sprzedaży dwóch opcji kupna i jednej opcji sprzedaży, przy czym każda z opcji musi mieć ten sam termin wygaśnięcia i taką samą cenę wykonania.

Wyróżniamy dwa rodzaje strategii strap, podobnie jak w przypadku strategii strip, które zależą od prognoz zmian ceny danego instrumentu podstawowego: długi strap i krótki strap.

Długim strapem nazywamy strategię, gdy prognozowana jest zmiana ceny instrumentu, inwestor bardziej spodziewa się wzrostu tej ceny. Jeśli cena wykonania opcji będzie równa cenie tego instrumentu, to inwestor poniesie stratę w wysokości kwoty, za jaką zostały kupione opcje. Zysk, jaki może osiągnąć jest praktycznie nieograniczony.

Krótkim strapem nazywamy strategię, w której prognozowana jest stabilizacja ceny instrumentu a czasem nieznacznego wzrostu. Jeśli cena wykonania opcji będzie w przybliżeniu równa cenie instrumentu podstawowego, to inwestor osiągnie zysk równy kwocie otrzymanej za sprzedane opcje, natomiast strata jaką może inwestor ponieść jest praktycznie nieograniczona.

Dodaj komentarz