Czym jest strategia niedźwiedzia?

Strategia niedźwiedzia, czyli kolejna strategia rozpiętościowa znajduje zastosowanie na rynku giełdowym w momencie, gdy ceny spadają (mają tendencję spadkową), jest to wtedy opłacalne. Mamy ograniczony zysk, gdy cena danego instrumentu podstawowego spada, ale także ograniczoną stratę, jeśli cena tego instrumentu mogłaby wzrosnąć. Można tę strategię używać do opcji kupna i opcji sprzedaży.

Spread niedźwiedzia wykorzystujący opcję kupna bazuje na zakupie opcji kupna na dany instrument podstawowy o pewnej cenie wykonania i wystawieniu opcji kupna na ten instrument o niższej cenie wykonania. Obie opcje muszą mieć ten sam termin wygaśnięcia. Wraz ze spadkiem ceny wykonania opcji rośnie premia opcji kupna, więc wartość opcji, którą sprzedajemy jest wyższa od ceny opcji  zakupionej. W przypadku strategii niedźwiedzia opartej o opcję kupna inwestor nie musi wpłacać z początku żadnej kwoty.

Spread niedźwiedzia wykorzystujący opcję sprzedaży polega na zakupie opcji sprzedaży na pewien instrument podstawowy o wyższej cenie wykonania i wystawieniu opcji sprzedaży o niższej cenie wykonania. Wraz ze wzrostem ceny wykonania rośnie też premia z tytułu wystawienia opcji sprzedaży, natomiast cena opcji nabytej jest wyższa od ceny opcji wystawianej, dlatego inwestor jest zmuszony wpłacić na początku pewną kwotę.

Dodaj komentarz