Czym jest strategia kalendarzowa?

Strategia kalendarzowa należy do spreadów, a więc jest strategią rozpiętościową wykorzystywaną głównie na kontraktach terminowych futures.

Od pozostałych spreadów różni się tym, że opcje stosowane w tej strategii mają różne terminy wygaśnięcia, a ceny wykonania tychże opcji na instrumenty podstawowe są identyczne. Inwestor działający na rynku giełdowym i używający tej strategii wystawia opcję kupna, której termin wygaśnięcia jest krótszy od nabywanej opcji kupna.

Jeśli ten inwestor zechce sprzedać opcję kupna o późniejszym terminie w momencie wygaśnięcia opcji o krótszym terminie wygaśnięcia, to  przyniesie mu to zysk jedynie w sytuacji, gdy cena instrumentu bazowego, na który dane opcje są zawierane, w dniu, w którym wygasa opcja z wcześniejszym terminem jest prawie równa cenie  wykonanie tej opcji.

W przypadku, gdy ta cena instrumentu będzie znacząco się różnić od ceny wykonania opcji z wcześniejszym terminem, inwestor powinien spodziewać się straty.

Dodaj komentarz