Czym jest strategia byka?

Strategia byka zaliczana do spreadów, czyli strategii rozpiętościowych polegających na wykorzystaniu różnic pomiędzy poziomem cen wykonania opcji. Stosowanie spreadu byka jest opłacalne, jeśli ceny na rynku giełdowym wzrastają(mają tendencję rosnącą). W tym samym czasie mamy ograniczoną stratę w przypadku, gdy ceny instrumentu podstawowego zaczną spadać. Powyższą strategię można zastosować do opcji kupna i opcji sprzedaży.

Spread byka wykorzystujący opcję kupna bazuje na zakupie opcji kupna na dany instrument o pewnej cenie wykonania i jednoczesnej sprzedaży opcji kupna na ten sam instrument o wyższej cenie wykonania. Obie opcje mają ten sam termin wygaśnięcia. Przy rosnącej cenie wykonania opcji, cena opcji się zmniejsza i wartość opcji sprzedawanej jest niższa od wartości opcji kupowanej, dlatego inwestor powinien wpłacić pewną kwotę równą różnicy pomiędzy ceną opcji nabytej a premią, jaką inwestor otrzyma z tytułu wystawienia opcji.

Spread byka wykorzystujący opcję sprzedaży bazuje na wystawieniu opcji sprzedaży na instrument bazowy o pewnej cenie wykonania i kupnie opcji sprzedaży na ten sam instrument o niższej cenie wykonania. Gdy cena wykonania rośnie, wzrasta również cena opcji sprzedaży, stąd można wywnioskować, że wartość opcji nabytej jest niższa od wartości opcji wystawianej. Nie trzeba więc wpłacać z początku żadnej kwoty, ponieważ premia z tytułu wystawienia opcji sprzedaży jest wyższa od ceny za kupno opcji sprzedaży.

Dodaj komentarz