Czym jest opcja wsteczna, a czym opcja azjatycka?

opcje-wsteczneOpcja wsteczna jest zaliczana do uwarunkowanych opcji egzotycznych. Daje ona kupującemu je prawo do wystawienia lub nabycia instrumentu bazowego po cenie najniższej, w przypadku opcji kupna oraz po najwyższej, w przypadku opcji sprzedaży, czyli po cenach najlepszych.

Opcje wsteczne można podzielić na dwa rodzaje: opcje wsteczne o stałej cenie wykonania i opcje wsteczne o zmiennej cenie wykonania. Te drugie cieszą się większą popularnością, kurs wykonania tych opcji jest zastępowany przez wartość ekstremalną instrumentu podstawowego podczas okresu „żywotności” opcji. Opcja ta jest nigdy nie jest „poza pieniądzem”, wypłata jest wypłacana, jeśli opcja jest „w pieniądzu”, w przypadku, gdy opcja jest „at-the-money”, nie ma wypłaty. Jeśli rozważymy opcję wsteczną o stałej cenie wykonania, to jej kurs wykonania jest określany w momencie zawierania kontraktu opcyjnego. Mogą być one „w pieniądzu” oraz „poza pieniądzem”.

Opcja azjatycka także zaliczana do opcji uwarunkowanych uzależnia wypłatę od średniej ceny instrumentu bazowego od pewnego, ustalonego momentu aż do terminu wygaśnięcia. Można je podzielić na opcje o średniej cenie i opcje o średnim  kursie opcyjnym. W tych pierwszych o kwocie wypłaty decyduje cena realizacji, natomiast w drugich cena bieżąca danego instrumentu.

Dodaj komentarz