Czym jest opcja egzotyczna?

Opcja egzotyczna różni się od podstawowych opcji dostępnych na rynku giełdowym, czyli opcji amerykańskich i europejskich. Jest opcją bardziej złożoną, ryzyko wiążące się z zawieraniem kontraktów na te opcje jest niewidoczne na pierwszy rzut oka, jednakże z czasem może prowadzić do większych strat.

Z reguły opcjami egzotycznymi obraca się na rynkach pozagiełdowych, niekiedy jednak też są spotykane na giełdzie, np. nowojorskiej. Potencjalny inwestor chcący wejść w posiadanie tych opcji powinien kierować się poziomami cen podobnych instrumentów.

Opcje egzotyczne można podzielić na trzy główne kategorie, są to opcje elastyczne, pojedyncze oraz uwarunkowane. Pierwsze z nich pozwalają wybrać inwestorom moment, w którym chcą je zrealizować, a przykładem jest tutaj opcja bermudzka.

Opcje pojedyncze natomiast cechuje nieciągłość funkcji dochodu z tychże opcji, ponadto nie jest łatwo zabezpieczyć pozycje w takich opcjach. Przykładem może być opcja binarna lub opcja z odstępem.

Ostatnim rodzajem opcji egzotycznych są uwarunkowane, których wartość zmienia się w zależności od zmian ceny instrumentu podstawowego, jako przykład może posłużyć opcja azjatycka.

Dodaj komentarz