Czym jest opcja bermudzka, a czym opcja wyboru?

Opcja bermudzka należąca do elastycznych opcji egzotycznych, jest przykładem opcji amerykańskiej, natomiast nie jest standardowa, możną ją wykonać jedynie w pewnych dniach okresu ważności opcji. Terminy wykonania tej opcji w czasie jej „żywotności” są ściśle określone w kontraktach opcyjnych. Jeśli w kontrakcie uwzględniono większą ilość dni, w których można opcję zrealizować, to będzie ona w swojej charakterystyce przypominać opcję amerykańską, im mniejszą, tym bardziej upodobni się do opcji europejskiej.

Opcja wyboru, czyli kolejna z opcji elastycznych, pozwala posiadaczowi na określenie w przyszłości, czy instrument, na który zawierany jest kontrakt, jest opcją kupna czy sprzedaży. Termin, do którego inwestor musi podjąć decyzję o charakterze kupionej opcji jest ściśle określany w momencie zawierania kupna opcji, jest nazywany terminem wyboru. Wśród opcji wyboru wyróżniamy dwa typy : opcję prostą i opcję złożoną. Przy kupnie opcji prostej, nabywca ma prawo do wyboru pomiędzy opcją sprzedaży i kupna w terminie wyboru, jednakże obie opcje mają ten sam termin wygaśnięcia i cenę wykonania. W przypadku opcji złożonej, obie opcje różnią się przynajmniej jednym z powyższych parametrów.

Dodaj komentarz