Czym jest indeks giełdowy?

Indeks giełdowy to wartość, która wyraża zmianę kursów notowań na giełdzie, a w czasie sesji obliczana jest za pomocą wyceny akcji konkretnych spółek. Pokazuje on tendencję panującą na rynku i ma za zadanie pomóc inwestorom na lepsze i dokładniejsze przewidzenie zmian kursów na rynku giełdowym. Jest także instrumentem finansowym, ponieważ na niego zawierane są niektóre kontrakty.

Można też dokonać podziału indeksów giełdowych na cenowe i dochodowe. Indeks dochodowy jest obliczany za pomocą kursów akcji, ale także praw poboru do akcji oraz dochody z dywidend. Najważniejszym przykładem tego typu indeksów jest Warszawski Indeks Giełdowy(WIG), jest on najdłużej notowanym indeksem na warszawskiej giełdzie(od 16.04.1991 na giełdzie).

Drugim typem indeksów giełdowych są indeksy cenowe. Jest wyliczany na podstawie wartości spółek w danym portfelu rynkowym. Nie uwzględnia się tu przy obliczaniu wartości tego indeksu praw poboru i dochodów z dywidend. Ważnym przykładem indeksu cenowego jest WIG20, czyli indeks 20 największych spółek na GPW w Warszawie. Na GPW zadebiutował dokładnie trzy lata po indeksie WIG, czyli 16.04.1994.

Najbardziej znanym indeksem na świecie jest DJIA, czyli Dow Jones Industrial Average, który zadebiutował na giełdzie w Nowym Jorku 26 maja 1896 roku i złożony był wtedy z 12 spółek. Obecnie jest złożony z 30 największych spółek amerykańskich. Indeks ten posiada jednak dużą wadę, bo zmiana cen akcji o niskich cenach wywiera prawie zerowy wpływ na wartość indeksu DJIA w przeciwieństwie do akcji o wysokich cenach, których zmiany mają znaczący wpływ na DJIA.

Dodaj komentarz