Co to jest cena dualna i realna?

W ekonomii można rozróżnić pojęcie ceny dualnej i ceny rynkowej.

Cena dualna (inaczej kalkulacyjna, hipotetyczna, rozrachunkowa lub społeczna) – ceny te nie występują w rzeczywistości na rynku, są to ceny szacowane z uwagi na zawodność rynku. Cenę dualną można obliczyć korzystając z analizy (wyceny) społecznych kosztów i korzyści projektu inwestycyjnego. Cena dualna stosowana jest kiedy nakładów czy efektów nie można wycenić według cen rynkowych, gdyż takie ceny nie istnieją lub nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości.

Cena rynkowa to cena, która wyraża rzeczywistą wartość jakiegoś dobra, może być ustalana na giełdzie, poza giełdą lub w transakcjach prywatnych. Cena rynkowa zależna jest od popytu i podaży na dany towar czy dobro. Państwo nie ma wpływu na ustalanie ceny rynkowej. Występuje w prywatnej analizie korzyści i kosztów.

Z języka angielskiego cena dualna to „shadow price”.

Dodaj komentarz