Cele SMART w firmie – przykłady

„SMART” to akronim używany do opisywania celów, planów lub zadań, które są:

 1. Konkretne (Specific): Cel powinien być jasno sformułowany i precyzyjny, aby uniknąć nieporozumień.
 2. Mierzalne (Measurable): Cel powinien być możliwy do pomiaru, aby można było ocenić postępy i osiągnięcia.
 3. Osiągalne (Achievable): Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia z dostępnymi zasobami.
 4. Istotne (Relevant): Cel powinien być zgodny z ogólnymi celami organizacji lub osobistymi ambicjami, aby miał sens i wartość.
 5. Określone w czasie, terminowe (Time-bound): Cel powinien mieć określony termin zakończenia, aby utrzymać motywację i skoncentrować wysiłki na czasie.

Stosowanie zasad SMART pomaga lepiej definiować cele, co ułatwia ich realizację i ocenę.

15 przykładów celów zawodowych SMART

 1. Zwiększenie Wskaźnika Satysfakcji Klienta: Do końca roku poprawić wskaźnik satysfakcji klienta o 15% poprzez wprowadzenie nowych procedur obsługi klienta i monitorowanie opinii.
 2. Zdobycie Certyfikatu Project Management Professional (PMP): Przygotować się do egzaminu PMP i uzyskać certyfikat do końca następnego kwartału w celu podniesienia kwalifikacji w zarządzaniu projektami.
 3. Zwiększenie Efektywności Zespołu o 20%: Wprowadzić nowe narzędzia komunikacyjne i szkolenia zespołu w ciągu najbliższych 3 miesięcy, dążąc do poprawy efektywności o 20%.
 4. Osiągnięcie 95% Celu Sprzedażowego w Bieżącym Kwartale: Działając na podstawie aktualnych wyników, opracować strategię sprzedażową i osiągnąć 95% założonego celu sprzedażowego w bieżącym kwartale.
 5. Ukończenie Kursu Zaawansowanego Programowania w Języku Java: Zdobyć zaawansowane umiejętności programowania w języku Java poprzez ukończenie kursu online w ciągu następnych 2 miesięcy.
 6. Redukcja Czasu Oczekiwania na Rozwiązanie Problemów Technicznych o 25%: Wprowadzić nowe procedury obsługi zgłoszeń technicznych i zredukować czas oczekiwania na rozwiązanie problemów o 25% w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
 7. Zwiększenie Umiejętności Przywódczych: Uczestniczyć w dwóch szkoleniach dotyczących zarządzania zespołem w ciągu roku w celu rozwinięcia umiejętności przywódczych.
 8. Osiągnięcie 90% Dokładności w Procesie Analizy Danych: Poprawić umiejętności analityczne i osiągnąć dokładność na poziomie 90% w analizie danych do końca kolejnego kwartału.
 9. Zwiększenie Wydajności Osobistej o 15% W Ciągu Następnego Roku: Stworzyć plan rozwoju osobistego, obejmujący szkolenia i samokształcenie, w celu zwiększenia wydajności w bieżącej roli o 15%.
 10. Osiągnięcie 100% Uczestnictwa w Programie Szkoleń Wewnętrznych: Zapewnić pełne uczestnictwo w planowanych szkoleniach wewnętrznych w ciągu najbliższych 6 miesięcy, poprzez aktywne zaangażowanie się w rozwój zawodowy.
 11. Redukcja Czasu Oczekiwania na Odpowiedź Klienta o 20%: Optymalizować procesy obsługi klienta w celu skrócenia czasu oczekiwania na odpowiedź o 20% w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
 12. Zdobycie Co Najmniej Trzech Pozytywnych Opinii od Klientów w Nadchodzącym Kwartale: Zadbać o zdobycie co najmniej trzech pozytywnych opinii od klientów w nadchodzącym kwartale, poprzez świadczenie doskonałej obsługi klienta.
 13. Ukończenie Kursu Zarządzania Projektem Agile w Przeciągu 2 Miesięcy: Podnieść umiejętności zarządzania projektem poprzez ukończenie kursu Agile Project Management w przeciągu najbliższych 2 miesięcy.
 14. Osiągnięcie 95% Terminów Dostawy Projektów: Wdrożyć skuteczniejsze metody planowania i śledzenia postępu projektów w celu osiągnięcia celu 95% terminów dostawy projektów w ciągu najbliższego roku.
 15. Przeprowadzenie Dziesięciu Indywidualnych Sesji Mentoringowych w Przeciągu Roku: Zainicjować i przeprowadzić dziesięć sesji mentoringowych w ciągu roku, wspierając rozwój zawodowy członków zespołu.

Dodaj komentarz